Liên hệ

Muốn hỏi về tuyển sinh, giáo trình, hoặc bất cứ điều gì khác?
Bạn có thể đến trong giờ hành chính, gọi cho chúng tôi hoặc chỉ cần gửi biểu mẫu tại đây.

Địa chỉ

01A Trường Sơn, Phường 15, Quận 10

Điện thoại

0903 110 442

Gửi tin nhắn